Situs İnşaat

İNSAN KAYNAKLARI

Situs İnşaat olarak, bizimle çalışan ve bizimle çalışmak isteyen arkadaşlarımıza sahip oldukları güncel çağdaş bilgilerle donanımlı, dinamik ve yaratıcı özelliklerini dikkate alarak, geleceklerini beklentilerine göre şekillendirirken yürütmekte oldukları görevlerde başarılarını ve verimlerini arttırıcı eğitim imkanları yaratmak ilk ve temel yaklaşımımızdır.

Şirketimiz insan odaklı yönetim anlayışı içerisinde, çalışanlarımıza verdiğimiz eğitimle birlikte, zihinsel yetenekleri, kişilik özellikleri, kendilerini geliştirme düzeyleri, işlerinde ilerleme ve üst düzeylere ulaşma istekleri dikkate alınarak kariyer planlarına yön vermektedir. Bu sayede çalışanlarımızın iş doyumunu, şirkete bağlılığını ve şirket içi hareketliliğini sağlamaktayız.